زندگی با گلوکوم چگونه است

وقتی برای اولین بار مبتلا به گلوکوم شدم ، جشن گرفتم - من سرطان نداشتم! اما سپس خطرات را یاد گرفتم و اینکه زندگی با گلوکوم چگونه است