قیمت داروخانه واقعاً چقدر متفاوت است؟

قیمت داروهای تجویزی از یک داروخانه به داروخانه دیگر متفاوت است. در SingleCare جستجو کنید تا دریابید کدام داروخانه کمترین قیمت نسخه شما را دارد.

چگونه به داروساز بیش از حد کار خود کمک کنیم

فرسودگی شغلی داروساز واقعی است. شخصی که نسخه شما را پر می کند احتمالاً زیاد کار کرده و تحت استرس است. با این نکات ایمن بمانید و بار را سبک کنید.

Walmart سیاست های جدید تجویز مواد مخدر را معرفی می کند

Walmart اخیراً اعلام کرده است که داروخانه های Walmart و Sam's Club سیاست های جدیدی را اعمال می کنند که پر کردن نسخه های مواد مخدر را محدود می کند.