'طعمه': از کجا می توانید Medkits را پیدا کنید

دنیای طعمه فوق العاده خطرناک است بنابراین شما می خواهید تعدادی مدیتیشن با خود حمل کنید. در اینجا جایی است که می توانید آنها را هنگام کاوش پیدا کنید.